PGT - CİNSİYET SEÇİMİ

Cinsiyet Seçimi Nedir, Kimlere Uygulanır?

*Yakın zamanda değişen yasal mevzuatla birlikte, PGT işlemi artık cinsiyet belirleme amacıyla Kıbrıs’ta yapılamamakta, yalnızca genetik tarama amaçlı yapılabilmektedir. Ancak Gürcistan’da bu işlem yasal olduğundan orada yapılabilmektedir.

Cinsiyet seçimi (cinsiyet belirleme veya cinsiyet tayini olarak da bilinir), doğacak olan çocuğun cinsiyetinin gebe kalmadan önce belirlenmesi işlemidir. Cinsiyet tayini sadece tüp bebek ve genetik tanı yöntemi ile kesin olarak yapılabiliyor. Bu işlem, çiftlere istedikleri cinsiyette çocuk sahibi olma ve aile planlaması olanağı sağlıyor.

PGT (preimplantasyon genetik tanı), tüp bebek yöntemiyle elde edilen embriyoların cinsiyetlerini %100 kesinlikte belirleyen genetik inceleme yöntemidir. Tüm dünyada kullanılan ve en etkili yöntem olan PGT ile cinsiyet belirleme işleminin başarısı bilimsel olarak %99.9 ya da %100’e yakın olarak ifade ediliyor.

Cinsiyet belirleme işlemi tüp bebek işlemiyle temelde aynı adımlara sahiptir. Tüp bebek adımlarına ek olarak yalnızca embriyolarınız genetik taramayla erkek ve dişi olarak belirlenir. Bu belirleme işlemi her ne kadar tam bir kesinliğe sahipse de işleme girecek embriyoların istatistiksel olarak yarısı istenen cinsiyete sahip olmaz. Bazen sağlıklı tüm embriyolarınız tercih etmediğiniz cinsiyette olabilir ya da tercih ettiğiniz cinsiyetteki embriyolar yeterince sağlıklı olmayabilir.

PGT Yönteminin Avantajları

  • Tüp Bebek uygulamasının başarısını artırır.
  • Klinik gebelik oranını artırır.
  • Gebeliği düşük ile sonuçlanma riskini azaltır.
  • Gebeliğin tıbbi sonlandırma gerekliliğini azaltır.
  • Çoğul gebelik oranını azaltır.
  • Tekrarlayan başarısız IVF denemelerinin mali yük ve psikolojik baskıyı azaltır.
  • Erkek veya Kız çocuk isteyen aileye istenilen cinsiyeti seçme hakkı tanır.

PGT ile Taranabilen Hastalıklar:

Tek Gen Hastalıkları; Akdeniz Anemisi(ß-talasemi), Orak Hücre Anemisi, Spinal Musküler Atrofi (SMA), Doğumsal İşitme Kaybı- Sağırlık, Kistik Fibrozis, Nijmegen Sendromu, Leigh’s Sendromu, Pompe, Galaktozemi, Niemann Pick, Otopalatodigital Sendromu, RH uyumsuzluğu, MTHFR, Protrombin, Faktör V Leyden

Kromozomal Bozukluklar; Down Sendromu, Edwards Sendromu, Patau Sendromu, Klinefelter Sendromu, Turner Sendromu ve diğer tüm kromozomal bozukluklar

Doku Uyumluluk Testleri; HLA Tiplemesi

Genetik Analiz

GENETİK ANALİZ KİMLERE UYGULANIR?
– Ailesinde genetik hastalık açısından risk taşıyan çiftlere
– İleri anne yaşı nedeniyle bebekte genetik hastalık riskinin (özellikle Down sendromu) artması durumunda

GENETİK ANALİZ YÖNTEMİNİN AVANTAJLARI
PGT ile tüm kromozomların analizini yaparak pek çok genetik hastalığı da daha embriyo aşamasında tespit edilebiliyoruz. Genetik teknolojiler sayesinde %100 doğrulukta cinsiyet seçimi yapılabilir.

Süreç hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için iletişim formumuzu doldurun, sizi arayalım.